skip to Main Content

Op het gebruik van deze website (JacqArte.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

JacqArte streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat JacqArte niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Het kan mogelijk zijn dat informatie die wordt gepubliceerd onjuistheden bevat. JacqArte houdt het recht om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridische advies.

Alle informatie op deze website is voor persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JacqArte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen JacqArte en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is in eigendom van JacqArte. Alle publicaties en uitingen van JacqArte zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De modellen van JacqArte zijn ingeschreven in het modellendepot bij de Federatie goud en zilver.

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat JacqArte daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Jacqarte.com kan links bevatten naar websites van derden. We bieden je graag op deze wijze meer informatie over specifieke onderwerpen. Echter aanvaardt JacqArte geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie verstrekt via deze links.